Αποτελέσματα

 1. Φάκελος της 1ης Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής
 2. Φάκελος της 2ης Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής
 3. Φάκελος της 3ης Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής
 4. Φάκελος της 4ης Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής
 5. Φάκελος της 5ης Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής
 6. Έκθεση Προόδου και οικονομική έκθεση στην EACEA
 7. Τελική έκθεση και οικονομική έκθεση στην EACEA
 1. Στρατηγικές διεθνοποίησης για παρόχους ΕΕΚ
 2. Εκπαίδευση
 3. Πακέτο Προγράμματος Καθοδήγησης
 4. Προτάσεις κινητικότητας για εκπαιδευτές EEK
 1. Πλατφόρμα ψηφιακής αφήγησης «Μοιράσου την εμπειρία σου»
 2. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020 Πακέτα νικητών εθνικού επίπεδου
 3. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2021 Πακέτα νικητών εθνικού επίπεδου
 4. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020 Παράλληλες εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο
 5. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2021 Παράλληλες εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο
 1. Σχέδιο Διάχυσης του έργου
 2. Brand identity
 3. Ιστοσελίδα & Κοινωνικά Δίκτυα
 4. NEW(VET)sletters (Newsletter 1, Newsletter 2, Newsletter 3, Newsletter 4)
 5. NEWVETworking café
 6. Σεμινάρια Ενημέρωσης NEW VET