Rezultati

D1. Dokumentacija prvega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D2. Dokumentacija drugega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D3. Dokumentacija tretjega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D4. Dokumentacija četrtega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D5. Dokumentacija petega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D5a. Dokumentacija šestega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D5b. Dokumentacija sedmega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D5c. 9 mesečnih sestankov za spremljanje ONLINE (Zaupno)

D6. Poročilo o napredku in finančno poročilo za EACEA (Zaupno)

D7. Končno poročilo in finančno poročilo za EACEA (Zaupno)

D8. Načrt kakovosti in orodje za obvladovanje tveganj

D9. Prvo ocenjevalno poročilo

D10. Drugo ocenjevalno poročilo

D11. Tretje ocenjevalno poročilo

D12. Četrto ocenjevalno poročilo

D12a. Peto ocenjevalno poročilo

D13. Končno poročilo o oceni

D18. Strategije internacionalizacije za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) (Zaupno)

D19. Modul usposabljanja

D20. Coaching program (Zaupno)

D21. Predlog mobilnosti za učitelje in mentorje/tutorje PIU (Zaupno)

D22. Digitalna platforma za “Deli svojo zgodbo”

D23. Nagrada za zmagovalce na nacionalnem izboru – Evropski teden poklicnih spretnosti 2020

D24. Nagrada za zmagovalce na nacionalnem izboru – Evropski teden poklicnih spretnosti 2021

D25. Nacionalni spremljajoči dogodki – Evropski teden poklicnih spretnosti 2020

D26. Nacionalni spremljajoči dogodki – Evropski teden poklicnih spretnosti 2021

D27. Akcijski načrt za razširjanje in identifikacija ključnih prejemnikov (Zaupno)

D27a. Akcijski načrt za razširjanje in identifikacija ključnih prejemnikov (Zaupno)

D28. Korporativna identiteta za NEW VET

D29. Spletna stran in profili na družbenih omrežjih za NEW VET (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram)

D30. NEW(VET)sletters (Newsletter 1Newsletter 2, Newsletter 3, Newsletter 4, Newsletter 5, Newsletter 6, Newsletter 7, Newsletter 8, Newsletter 9)

D31. NEWVETworking cafés (NC I, NC II, NC III)

D32. Seminarji ozaveščanja NEW VET

D32a. Evropski seminar NEW VET

*zaupna dokumentacija, ki je dostopna samo projektnim partnerjem in Komisiji EU