Rezultati

D1. Dokumentacija prvega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D2. Dokumentacija drugega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D3. Dokumentacija tretjega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D4. Dokumentacija četrtega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D5. Dokumentacija petega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D5a. Dokumentacija šestega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D5b. Dokumentacija sedmega sestanka Steering Committee Meeting Dossier (Zaupno)

D5c. 9 mesečnih sestankov za spremljanje ONLINE (Zaupno)

D6. Poročilo o napredku in finančno poročilo za EACEA (Zaupno)

D7. Končno poročilo in finančno poročilo za EACEA (Zaupno)

D18. Strategije internacionalizacije za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) (Zaupno)

D19. Modul usposabljanja

D20. Coaching program (Zaupno)

D21. Predlog mobilnosti za učitelje in mentorje/tutorje PIU (Zaupno)

D27. Akcijski načrt za razširjanje in identifikacija ključnih prejemnikov (Zaupno)

D27a. Akcijski načrt za razširjanje in identifikacija ključnih prejemnikov (Zaupno)

D28. Korporativna identiteta za NEW VET

D29. Spletna stran in profili na družbenih omrežjih za NEW VET (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram)

D30. NEW(VET)sletters (Newsletter 1Newsletter 2, Newsletter 3, Newsletter 4, Newsletter 5, Newsletter 6, Newsletter 7, Newsletter 8, Newsletter 9)

D31. NEWVETworking cafés (NC I, NC II, NC III)

D32. Seminarji ozaveščanja NEW VET

D32a. Evropski seminar NEW VET

*zaupna dokumentacija, ki je dostopna samo projektnim partnerjem in Komisiji EU