Rezultati

 1. Dokumentacija prvega sestanka Steering Committee Meeting Dossier
 2. Dokumentacija drugega sestanka Steering Committee Meeting Dossier
 3. Dokumentacija tretjega sestanka Steering Committee Meeting Dossier
 4. Dokumentacija četrtega sestanka Steering Committee Meeting Dossier
 5. Dokumentacija petega sestanka Steering Committee Meeting Dossier
 6. Poročilo o napredku in finančno poročilo za EACEA
 7. Končno poročilo in finančno poročilo za EACEA
 1. Načrt kakovosti in orodje za obvladovanje tveganj
 2. Prvo ocenjevalno poročilo
 3. Drugo ocenjevalno poročilo
 4. Tretje ocenjevalno poročilo
 5. Četrto ocenjevalno poročilo
 6. Končno poročilo o oceni
 1. Strategije internacionalizacije za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU)
 2. Modul usposabljanja
 3. Coaching program
 4. Predlog mobilnosti za učitelje in mentorje/tutorje PIU
 1. Digitalna platforma za “Deli svojo zgodbo”
 2. Nagrada za zmagovalce na nacionalnem izboru – Evropski teden poklicnih spretnosti 2020
 3. Nagrada za zmagovalce na nacionalnem izboru – Evropski teden poklicnih spretnosti 2021
 4. Nacionalni spremljajoči dogodki – Evropski teden poklicnih spretnosti 2020
 5. Nacionalni spremljajoči dogodki – Evropski teden poklicnih spretnosti 2021
 1. Akcijski načrt za razširjanje in identifikacija ključnih prejemnikov
 2. Korporativna identiteta za NEW VET
 3. Spletna stran in profili na družbenih omrežjih za NEW VET
 4. NEW(VET)sletters (Newsletter 1Newsletter 2, Newsletter 3, Newsletter 4)
 5. NEWVETworking café
 6. Seminarji ozaveščanja NEW VET