Cilji

ppt-sl-new

NEW VET »Mreža za spodbujanje evropskega sistema učenja z delom za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU)« si je kot cilj zadal krepitev mreže med izvajalci PIU na nacionalni in regionalni ravni, z vključevanjem svojih partnerjev v nadnacionalno krepitev zmogljivosti za izmenjavo znanja in izkušenj za različno izvajanje politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter za boljši prenos dobrih praks o odličnosti PIU iz partnerskih držav (Italije, Francije, Nemčije, Grčije in Slovenije).

Cilji projekta NEW VET so:

  • Sistematizirati nacionalne možnosti za mrežno povezovanje izvajalcev PIU, da bi še naprej postali učinkovit vzvod za podporo reformam PIU na njihovi nacionalni ravni in ravni EU.
  • Povečati kakovost nacionalnih sistemov PIU, ki učinkovito izvajajo priporočila in orodja EU (npr. ECVET).
  • Ozaveščati o sistemu učenja z delom, da bo poklicno izobraževanje in usposabljanje bolj priljubljen in privlačen sistem med učenci, njihovimi starši, učitelji in podjetji.

Projekt NEW VET bo za uresničitev svojih ciljev sledil pristopu, ki temelji na povezovanju izvajalcev poklicnega in izobraževalnega usposabljanja na različnih ravneh z ustvarjanjem nadnacionalnih in nacionalnih partnerstev med izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, z namenom skupnega sodelovanja pri sistematizaciji čezmejne mobilnosti in priložnostih za usposabljanje učencev in učiteljev kot način učenja. S pilotnimi dejavnostmi na več ravneh bodo izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja pridobili ne le sposobnost vodenja projektov na nacionalni ravni, ampak tudi nadaljnje vključevanje izvajalcev PIU, ki nikoli niso prispevali ali imeli koristi od evropskega sodelovanja. Poleg tega bodo učitelji in mentorji za PIU usposobljeni za učinkovito uporabo orodij, ki jih financira EU v njihovih nacionalnih jezikih ter bodo postali učinkoviti akterji pri prenosu kakovosti in učinkovitosti PIU, kar bo povečalo vpliv in privlačnost nacionalnih sistemov PIU.

Poleg tega, in za spodbujanje komunikacije, širjenja in podpore agendi politike PIU, bo NEW VET izvajal ciljne dejavnosti za širjenje privlačnosti sistema PIU na ravni EU in na nacionalni ravni vsakega partnerja. To bomo dosegli z vključevanjem neposrednih izkušenj z izvajanjem politike PIU prek različnih komunikacijskih kanalov in s pobudami za pripovedovanje zgodb in zgodb o navdihu, ki si jih delijo isti uporabniki sistema PIU (tj. učenci in učitelji ter mentorji v podjetju). Projektne aktivnosti bodo ustvarile viralno sporočilo “Sledi svojemu talentu, naj bo PIU prva izbira!” in partnerji bodo prispevali k povečanju priljubljenosti in privlačnosti nacionalnih sistemov PIU z razpisom natečajev, podelitvijo odmevnih nagrad in organiziranjem inovativnih dogodkov.