• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

NEW VET First Newsletter

Welcome to our first NEW VET Newsletter. In this edition, you will find info on the activities of NEW VET,  […]

Predstavitev idej strokovni žiriji

V sklopu projekta NEW VET in za Evropski teden poklicnih spretnosti 2020 je v petek, 11. 9. 2020, potekal na […]

Hekaton zelenih tehnologij in interneta stvari

V okviru projekta NEW VET za Evropski teden poklicnih spretnosti 2020 na Šolskem centru Nova Gorica poteka 5-dnevni dogodek Hekaton, […]

Natečaj projekta NEW VET »Deli svojo zgodbo« 2020

Partnerji projekta NEW VET so razpisali natečaj »Deli svojo zgodbo« (op. Share Your Story) za polnoletne učence, učitelje/mentorje ali mentorje […]

Usposabljanje HOTSPOT TRAINING preloženo

event-postponed

Zaradi izbruha pandemije COVID-19 smo v projektu NEW VET prestavili 2. usposabljanje HOTSPOT TRAINING, ki je bilo predvideno v mesecu […]

NEW VET – UVODNA KONFERENCA

2nd Event_21.01.201 (1)

Uvodna konferenca je potekala 21. januarja 2020 na sedežu konfederacije italijanskih sindikatov delavcev (CISL) v Rimu. CISL je eden izmed [...]

NEW VET – PRVO USPOSABLJANJE HOTSPOT

3rd Event_21-23.0.2020

Od 21. do 23. januarja 2020 so se partnerji projekta NEW VET udeležili prvega usposabljanja hotspot, ki je potekalo na [...]

UVODNO SREČANJE V RIMU

1st Event_20.01.2020

V okviru projekta »Mreža za spodbujanje evropskega sistema učenja z delom za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU)« so se [...]