• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

Pridružite se tekmovanju NEW VET Share your Story Contest 2022

Natečaj »NEW VET Share your Story Contest 2022« je odprt za vaše zgodbe in izkušnje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Če ste polnoletni učenec ali učitelj poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ali mentor v podjetju, ki prihaja iz ene izmed držav partneric projekta NEW VET (Italije, Francije, Nemčije, Slovenije in Grčije), delite z nami svojo zgodbo o poklicnem izobraževanju in usposabljanju in morda boste osvojili privlačno nagrado (npr. tablico, prenosnik itd.)

Vašo zgodbo bo ocenila posebna žirija, ki jo bodo sestavljali: 1 učenec PIU, 1 učitelj PIU, 1 mentor v podjetju in 1 predstavnik partnerja v projektu NEW VET iz vaše države. V projektu NEW VET bomo izbrali 3 zmagovalce iz vsake države partnerice projekta (po enega za vsako kategorijo). Zgodbe bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: ustreznost, kakovost in vpliv vaše zgodbe.

Kliknite tukaj, kjer so opisana merila za ocenjevanje.

Za sodelovanje v natečaju kliknite tukaj!

Oglejte si zmagovalce lanskega natečaja NEW VET Share your Story Contest 2020 in nam prinesite navdihujoče izkušnje PIU, da jih delite z drugimi!

Projektni partnerji bodo neposredno kontaktirali 3 zmagovalce iz vsake partnerske države in vas obvestili o korakih, kako prevzeti nagrado.

Rok za oddajo zgodb je 31. marec 2022.

Kaj čakaš? Deli svojo zgodbo o uspehu v PIU!