Predstavitev

Kaj je projekt NEW VET?

Splošni cilj projekta NEW VET »Mreže za spodbujanje evropskega sistema učenja z delom za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU)« je podpreti vzpostavitev evropskega sistema sodelovanja za pilotno skupino izvajalcev PIU iz Italije, Francije, Nemčije, Slovenije in Grčije, ki si prizadevajo za učinkovitejši razvoj in učinkovito izvajanje sistemov učenja z delom na nacionalni ravni. Zato je cilj projekta spodbuditi ustvarjanje nadnacionalnih in nacionalnih mrež ter partnerstev med izvajalci PIU, da bi vzpostavili čezmejno sodelovanje, ki temelji na kakovosti in privlačnosti PIU.

Zaradi raznolikosti sistemov, socialnoekonomskih razmer in izhodišč na področju izobraževanja in usposabljanja so države članice na različnih stopnjah razvoja PIU. Vendar pa imajo Italija, Francija, Nemčija, Slovenija in Grčija enako potrebo po podpori krepitve vloge akterjev njihovih ponudnikov PIU pri oblikovanju in izvajanju visokokakovostnih sistemov učenja z delom.

NEW VET vzpostavlja shemo sodelovanja EU za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter partnerstvo z več deležniki, ki ga sestavlja šest partnerjev iz petih držav članic EU, in razvija vse svoje rezultate v petih jezikih EU ter tako zagotavlja širok vpliv po vsej EU in širše.

Projekt NEW VET je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru programa Erasmus+ ΚΑ3 Podpora za reformo politike.