Partnerji

Koordinator projekta IAL Marche je socialno podjetje, ki ponuja storitve poklicnega usposabljanja in izobraževanja na regionalni ravni. IAL Marche je član celotne nacionalne mreže IAL v Italiji, ki je bilo zasnovano za spodbujanje pristopov in dejavnosti učenja z delom.

Lycée C. et A. Dupuy- Greta du Velay je regionalna mreža PIU, ki zajema 12 javnih šol za poklicno izobraževanje in usposabljanje na jugu regije Auvergne v Franciji. Letno pripravijo približno 300.000 ur usposabljanja za 2.000– 2.500 učencev in so člani nacionalne mreže GRETA „Groupement d’établissements publics d’enseignementis“, ustanovljene leta 1975.

Šolski center Nova Gorica (ŠC NG) je eden največjih poklicno izobraževalnih centrov v Sloveniji, ki šteje več kot 3.000 učencev in spada med centre poklicne odličnosti (CoVEs), ki se razvijajo v pomemben sestavni del politike EU na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

IHK-Projektgesellschaft mbH je hčerinsko podjetje in izvajalec poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri Frankfurtski gospodarski zbornici v Odru. Prav tako so odgovorni za spodbujanje in izvajanje dvojnega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) v Nemčiji z upravljanjem poslovnih mrež PIU.

ReadLab je raziskovalna ustanova, ki si prizadeva ustvariti pozitiven družbeni in trajnostni vpliv z inovacijami. Združuje multidisciplinarno ekipo specializiranih raziskovalcev na področju zdravja, inženiringa, komunikacijskih tehnologij, izobraževanja ter družbenih in političnih ved z dolgoletnimi izkušnjami pri vodenju projektov in izvajanju nacionalnih in mednarodnih projektov ter projektov, ki jih financira EU.

WELCOME Aps je mladinska organizacija in izvajalec poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Italiji, ki se osredotoča na razvoj znanj in spretnosti mladih prek izkušenj mobilnosti na poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

PRIDRUŽENI PARTNERJI

Olympic Training and Consulting, izvajalec PIU, Pyrgos, Grčija

CISL Nazionale, Socialni partner – Sindikat, Rim, Italija

Confartigianato, Socialni partner – Združenje delodajalcev, Rim, Italija

Camera di Commercio delle Marche, Socialni partner – Gospodarska zbornica, Ancona, Italija

Associazione degli Industriali di Ancona, Socialni partner – Združenje delodajalcev, Ancona, Italija

Associazione degli Industriali di Macerata, Socialni partner – Združenje delodajalcev, Macerata, Italija

AKMH S.A, izvajalec PIU, Atene, Grčija

olympic-pn-1
pn-2
pn-3
pn-6
pn-4
pn-5