Εταίροι

Ο συντονιστής εταίρος IAL Marche είναι μια κοινωνική επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες ΕΕΚ σε περιφερειακό επίπεδο ως μέλος του εθνικού δικτύου IAL στην Ιταλία και υποστηρίζει προσεγγίσεις και δραστηριότητες μάθησης με βάση την εργασία εκ μέρους όλου του δικτύου IAL.

Το Lycée C. et A. Dupuy- Greta du Velay είναι ένα περιφερειακό δίκτυο 12 δημοσίων σχολών ΕΕΚ στα νότια της περιοχής της Ωβέρνης στη Γαλλία. Το δίκτυο παραδίδει περίπου 300.000 διδακτικές ώρες ετησίως στους 2.000-2.500 εκπαιδευόμενους και είναι μέλος του εθνικού δικτύου GRETA “Groupement d’établissements publics d’enseignements” που ιδρύθηκε το 1975.

Το Šolski center Nova Gorica (ŠC NG) είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ΕΕΚ στη Σλοβενία, με περισσότερους από 3.000 εκπαιδευόμενους. Το ŠC NG συγκαταλέγεται στα Kέντρα Επαγγελματικής Αριστείας (CoVEs), τα οποία διαμορφώνονται σε μια σημαντική συνιστώσα της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το IHK-Projektgesellschaft mbH είναι θυγατρική εταιρεία και πάροχος ΕΕΚ του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Φρανκφούρτης (Όντερ), αρμόδια για την προώθηση και  εφαρμογή του διπλού συστήματος ΕΕΚ στη Γερμανία μέσω συντονισμού δικτύων ΕΕΚ-Επιχειρήσεων.

Η ReadLab είναι οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, που αποσκοπεί στην προαγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου και βιωσιμότητας μέσω καινοτόμων δράσεων και συνεργειών. Διαθέτει μια διεπιστημονική ομάδα ερευνητών στους τομείς της υγείας, μηχανικής, τεχνολογίας επικοινωνιών, εκπαίδευσης και κοινωνικών και πολιτικών επιστημών με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.

Η WELCOME Aps είναι οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας και πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ιταλία, ο οποίος επικεντρώνει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων μέσω κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ.

Συνεργάτες

Olympic Training and Consulting, Πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Πύργος, Ελλάδα

CISL Nazionale, Κοινωνικός Εταίρος – Συνδικάτο, Ρώμη, Ιταλία

Confartigianato, Κοινωνικός Εταίρος – Ένωση Εργοδοτών, Ρώμη, Ιταλία

Camera di Commercio delle Marche, Κοινωνικός Εταίρος – Εμπορικό Επιμελητήριο, Ανκόνα, Ιταλία

Associazione degli Industriali di Ancona, Κοινωνικός Εταίρος– Ένωση Εργοδοτών, Ανκόνα, Ιταλία

Associazione degli Industriali di Macerata, Κοινωνικός Εταίρος – Ένωση Εργοδοτών, Μακεράτα, Ιταλία

ΑΚΜΗ S.A, Πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Αθήνα, Ελλάδα

olympic-pn-1
pn-2
pn-3
pn-6
pn-4
pn-5