• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

UVODNO SREČANJE V RIMU

1st Event_20.01.2020

V okviru projekta »Mreža za spodbujanje evropskega sistema učenja z delom za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU)« so se [...]