• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

Zaključna konferenca NEW VET

Ancona, ITALIJA

Projekt NEW VET se je zaključil, projektni partnerji pa so dogodivščino NEW VET proslavili na zaključni konferenci, ki je maja 2022 potekala v Anconi v Italiji kot povezava z Evropskim tednom poklicnih spretnosti 2022.

Evropski seminar za ozaveščanje je gostil in organiziral Welcome (ITA) v sodelovanju z vsemi projektnimi partnerji, njegov dvojni cilj pa je bil razširiti glavne izide in rezultate, dosežene v času trajanja projekta, ter dodatno izmenjati znanje in izkušnje med izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so sodelovali na dogodku.

Del dogodka je bil namenjen panelni seji z ambasadorji projekta NEW VET “Share your VET Story”.

Ta dogodek je bil organiziran po mešani formuli, ki je združevala fizično udeležbo več udeležencev s spletno udeležbo drugih. Tudi ta je bil v živo predvajan na facebook strani projekta NEW VET in je na voljo na naslednji povezavi: https://fb.watch/ed2PjiL4kz/.

Da bi lahko dosegli vse zastavljene cilje, smo morali biti v času trajanja projekta zelo ustvarjalni, inovativni in prilagodljivi.

Potrudili smo se po svojih najboljših močeh in upamo, da boste vsi cenili rezultate projekta NEW VET.

Zahvaljujemo se vam, da ste nas spremljali in bili del tega potovanja.