• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

NEW VET – 5. USPOSABLJANJE HOTSPOT

ReadLab (Grčija) je dne 6. julija 2021 organiziral v sklopu projekta NEW VET 5. in zadnje usposabljanje hotspot z naslovom »Nova doba mikrokvalifikacij v poklicnem izobraževanju in usposabljanju? Spretnosti, ogrodje kvalifikacij in pristopi EU«. Zaradi omejitev in še vedno trajajoče pandemije se je dogodek odvijal na spletu prek platforme Zoom.

Slednje usposabljanje hotspot je združilo skupino strokovnjakov in profesorjev iz EU na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mikrokvalifikacij.

Po pozdravnem govoru direktorice in soustanoviteljice podjetja ReadLab, ge. Vassiliki Chatzipetrou, se je dogodek začel s predstavitvijo g. Williama O’Keeffeja (svetovalca za politiko na Generalnem direktoratu Evropske Komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje), ki je projektne partnerje seznanil s pristopom EU do mikrokvalifikacij.

Nato je prof. Achilles Kameas (iz univerze Hellenic Open University in evropske mreže ALL DIGITAL) razpravljal o priložnostih na področju digitalnih kompetenc.

Prvi del usposabljanja je zaključila ga. Anastasia Pouliou (strokovnjakinja za kvalifikacije in učne rezultate na Oddelku za sisteme in insitucije PIU, Cedefop), ki je s svojo predstavitvijo spodbudila k razmišljanju in predstavila mikrokvalifikacije za izobraževanje in usposabljanje na trgu dela.

Drugi del usposabljanja se je začel z g. Anatoliijem Garmashom (višjim strokovnjakom za razvoj človeškega kapitala v Evropski fundaciji za usposabljanje v sistemih kvalifikacij), ki je omogočil globlje in temeljitejše razumevanje mikrokvalifikacij. Gospod Andre Schlipp (generalni direktor pri Inštitutu za akreditacijo, certificiranje in zagotavljanje kakovosti (ACQUIN)) je imel predstavitev, osredotočeno na mikrokvalifikacije in zagotavljanje kakovosti.

Usposabljanje smo zaključili s predstavitvijo gospe Giuseppine Tucci (generalne sekretarke Platforme za vseživljenjsko učenje), ki je ponudila vpogled vseživljenjskega učenja tako v okviru mikrokvalifikacij kot tudi v okviru splošne razprave o dogodku.