• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

NEW VET – 3. USPOSABLJANJE HOTSPOT

Tretje usposabljanje prek spleta je organiziral projektni partner IHK-Projektgesellschaft 28. januarja 2021, 4. in 9. februarja 2021.

Razpravljali so o izvajanju visokokakovostnega in učinkovitega sistema učenja z delom na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Strokovnjaki za poklicno izobraževanje in usposabljanje iz Nemčije, Avstrije in Španije so izmenjali svoje znanje in izkušnje ter zgodbe o uspehu v sodelovanju z izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, zasebnimi podjetji in drugimi akterji sistema učenja z delom.