• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

NEW VET “Deli svojo zgodbo” 2020 events

Projektni partnerji NEW VET so gostili nacionalno podelitev nagrad natečaja NEW VET »Deli svojo zgodbo« 2020. Dogodki so bili organizirani v okviru evropskega tedna poklicnih spretnosti, pobude Evropske komisije, ki pomaga širiti potencial projekta VET po državah članicah EU. Vse prireditve so potekale na spletu zaradi omejitev potovanja zaradi covida-19.

Slovenska podelitev nagrad Hekaton in natečaj »Deli svojo zgodbo« 2020, ki ga je 11. novembra 2020 gostil Šolski center Nova Gorica, sta dostopna tukaj: https://www.facebook.com/New-VET-Project-110768450510867/photos/pcb.195234988730879/195233515397693/.

Prihodnost učenja na delovnem mestu in grška podelitev nagrad za natečaj 2020, ki ga je 13. novembra 2020 organiziral ReadLab, sta na voljo tukaj:
https://www.facebook.com/ResearchInnovationandDevelopmentLab/videos/652538155430932.

Nemško podelitev nagrad NEW VET z zmagovalci natečaja »Deli svojo zgodbo« 2020, ki jo je organiziral IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg 18. novembra 2020, najdete tukaj:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLizN_YDcDKFQrHVOmeF73b0TvodWaXoVd.

IAL Marche in WELCOME aps sta 4. decembra 2020 organizirala italijansko podelitev nagrad za zmagovalce natečaja NEW VET »Deli svojo zgodbo« 2020. Italijanski dogodek poiščite tukaj:
https://www.facebook.com/WelcomEUprojects/videos/1316919475326603.

Podelitve nagrad NEW VET so potekale v okviru projekta »NEW VET: mreža za spodbujanje evropskega sistema izobraževanja na delovnem mestu za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja«, ki ga sofinancira program EU Erasmus+ in ΚΑ3.