• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

Αναβάλλεται η 2η εκπαιδευτική συνάντηση NEWVET

Δεδομένου των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην Ευρώπη εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, η 2η εκπαιδευτική συνάντηση NEWVET που είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο στη Γαλλία, έχει αναβληθεί. Η 2η εκπαιδευτική συνάντηση αφορά τη μεταφορά του συστήματος και των εργαλείων ECVET στα εθνικά περιβάλλοντα μάθησης με βάση την εργασία. Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής συνάντησης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του NEW VET.