• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

Usposabljanje HOTSPOT TRAINING preloženo

Zaradi izbruha pandemije COVID-19 smo v projektu NEW VET prestavili 2. usposabljanje HOTSPOT TRAINING, ki je bilo predvideno v mesecu aprilu, v Franciji. Na drugem usposabljanju se bomo osredotočili na uporabo sistema in orodij ECVET pri nacionalnih izkušnjah učenja z delom (WBL). Rezultati usposabljanja bodo na voljo na spletni strani projekta NEW VET.