• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

Predstavitev idej strokovni žiriji

V sklopu projekta NEW VET in za Evropski teden poklicnih spretnosti 2020 je v petek, 11. 9. 2020, potekal na Šolskem centru Nova Gorica sklepni dogodek Hekaton zelenih tehnologij in interneta stvari, kjer so štiri ekipe izpeljale triminutne predstavitve (piče) pred strokovno štiričlansko komisijo. Najbolje je bila ocenjena ekipa »Green me«, ki je reševala izziv, predstavljen s stani podjetja Business Solutions, in sicer na temo smeti, ki jih ustvarijo turisti pri obisku naše države. Problemi, ki se pojavljajo na tem področju so številni; od povečanja divjih odlagališč, smetenja obcestnega prostora, onesnaževanja ruralnega okolja do preobremenitev komunalnega sistema v sezonskih obdobjih, zlasti v poletnem času ter nerazumevanja ločevanja odpadkov med turisti. Ekipa »Green me«, ki jo pod mentorstvom profesorja računalništva Edija Medveščka sestavljajo dijaki Elektrotehniške in računalniške šole iz Nove Gorice Aljaž Starc, Miha Mirt in Matej Bunc ter dijak Tehniške gimnazije iz Nove Gorice Tjaž Valentinčič, so uspešno predstavili svojo rešitev, za kar jim iskreno čestitamo. V četrtek, 22. oktobra 2020, bo potekala slavnostna podelitev nagrad, kjer bodo podeljene nagrade. Brez zadržkov lahko rečemo, da so bile čisto vse ideje odlične in da smo nadvse ponosni na udeležence in njihove mentorje, prehojena pot in izkušnje, ki so jih pridobili v prejšnjem tednu, so njihova največja zma