• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

Hekaton zelenih tehnologij in interneta stvari

V okviru projekta NEW VET za Evropski teden poklicnih spretnosti 2020 na Šolskem centru Nova Gorica poteka 5-dnevni dogodek Hekaton, kjer imamo 4 ekipe dijakov in njihovih mentorjev, ki skupaj iščejo rešitve na podane izzive s strani lokalnih podjetij. Komu bo uspel zmagoviti preboj, boste izvedeli jutri, 11. 9. 2020, ko bo strokovna štriričlanska komisija ocenila kratke predstavitve ekip.

#EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent #NEWVETproject