• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

7η Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής

Η 7η συνεδρίαση της Επιβλέπουσας Επιτροπής NEW VET του δικτύου ERASMUS+ KA3 – Υποστήριξη για δίκτυα και συμπράξεις παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) που προωθούν το ευρωπαϊκό σύστημα μάθησης με βάση την εργασία για παρόχους ΕΕΚ “NEW VET” πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Απριλίου 2022 στη Nova Gorica (Σλοβενία).

Η κα Norma Edith Castro, συντονίστρια του έργου από το IAL Marche, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες κάνοντας μια σύντομη επισκόπηση του προγράμματος εργασίας για την τρέχουσα ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της συνάντησης, οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το έργο -τα αποτελέσματα καθώς και τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας- μέσω της πλατφόρμας jamboard. Επιπλέον, κάθε εταίρος παρουσίασε τις τρέχουσες δραστηριότητες του έργου ανά πακέτο εργασίας και τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση των εκκρεμών δραστηριοτήτων και παραδοτέων.

Το Šolski center Nova Gorica (ŠC NG) διοργάνωσε επίσης το τελευταίο NEW VET Networking Café. Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να προωθήσει και να ενισχύσει τις δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ εταίρων που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, όπως η Φινλανδία, η Εσθονία και η Γερμανία. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο fab lab, ένα μέρος για παιχνίδι, δημιουργία, καθοδήγηση και εφεύρεση: ένα μέρος για μάθηση και καινοτομία. Είναι ένα μέρος όπου μαθητές, καθηγητές και εταιρείες συναντιούνται και εργάζονται μαζί πάνω σε συγκεκριμένες προκλήσεις.

Η συζήτηση της δεύτερης ημέρας του 7ου SCM ήταν αφιερωμένη στη διοργάνωση των τελετών απονομής των βραβείων Share your Story ανά χώρα εταίρο και στην τελική εκδήλωση του έργου NEW VET στην Ανκόνα.