• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

6η Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής

Η 6η συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής NEW VET πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά στις 13 Ιανουαρίου 2022. Η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί από τις 14 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2021 στη Σλοβενία, αλλά λόγω του νέου κύματος μολύνσεων COVID οι εταίροι του έργου έκριναν σκόπιμο να ακυρώσουν τη συνάντηση και να την επαναπρογραμματίσουν ηλεκτρονικά.

Στη συνάντηση αυτή, κάθε εταίρος επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας παρουσίασε την πρόοδο των εν εξελίξει δραστηριοτήτων και παρουσίασε τις προτάσεις του για την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση της επίτευξης των τελικών αποτελεσμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση της έκδοσης 2022 του διαγωνισμού «Μοιράσου την εμπειρία σου», καθώς και στον τρόπο διάδοσης του διαγωνισμού στο εθνικό κοινό κάθε εταίρου. Τέλος, οι εταίροι του NEW VET αποφάσισαν να υποβάλουν αίτηση για παράταση των δραστηριοτήτων του έργου προκειμένου να συμβάλουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικής Κατάρτισης (που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2022), διοργανώνοντας την τελική εκδήλωση του NEW VET ως παράλληλη εκδήλωση της πρωτοβουλίας.

Η επόμενη συνεδρίαση της διευθύνουσας επιτροπής NEW VET θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία στα μέσα Μαρτίου 2022.