• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

4η Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής

Η 4η διαδικτυακή Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής του έργου NEW VET πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2021. Στην διαδικτυακή συνάντηση οι εταίροι συζήτησαν τα επόμενα βήματα της υλοποίησης του έργου, τα παραδοτέα που έχουν ήδη παραδοθεί και εκείνα που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο συντονιστής του έργου ενημέρωσε τους εταίρους της κοινοπραξίας σχετικά με την συνάντηση των συντονιστών και της EACEA που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2021. H EACEA κατέταξε τις Εκπαιδευτικές Συναντήσεις (NEW VET Training Hotspots) για το ECVET και EQAVET ανάμεσα στις 4 καλύτερες πρακτικές.