• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

3Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η τρίτη εκπαιδευτική συνάντηση του έργου NEW VET οργανώθηκε διαδικτυακά από τον IHK-Projektgesellschaft mbH στις 28 Ιανουαρίου, 4 και 9 Φεβρουαρίου του 2021.

Η τρίτη εκπαιδευτική συνάντηση του έργου NEW VET επικεντρώθηκε σε ζητήματα όπως η εφαρμογή υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικών συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία (WBL) σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Εμπειρογνώμονες από τον χώρο της Εκπαιδευτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ισπανία αντάλλαξαν εμπειρίες και γνώσεις που έχουν προκύψει από τις μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας τους με παρόχους ΕΕΚ, ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και άλλους φορείς της WBL. Οι εταίροι είχαν επίσης την ευκαιρία να ακούσουν ιστορίες επιτυχίας ΕΚΚ από τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη.