• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

2Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση του έργου NEW VET οργανώθηκε από το Λύκειο C. et A. Dupuy – Greta du Velay (3, 11 και 15 Δεκεμβρίου 2020). Δεδομένου των συνθηκών και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις που επικρατούν λόγω του Covid-19, η εκπαιδευτική συνάντηση έγινε διαδικτυακά.

Η διαδικτυακή εκπαίδευση αφορούσε το σύστημα και τα εργαλεία ECVET και τη μεταφορά τους στα εθνικά περιβάλλοντα μάθησης με βάση την εργασία.

Η επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση θα διοργανωθεί διαδικτυακά από το HK-Projektgesellschaft mbH στις 28 Ιανουαρίου, 4 και 9 Φεβρουαρίου 2021.