• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

NEW VET – 2. USPOSABLJANJE HOTSPOT

Projektni partner Lycée C. et A. Dupuy – Greta du Velay je organiziral drugo usposabljanje, ki je potekalo prek spleta 3., 11. in 15. decembra 2020 zaradi omejitev potovanja zaradi covida-19.

Usposabljanje je bilo osredotočeno na sistem ECVET, Europass in druga ustrezna orodja EU ter kako jih je mogoče prenesti in sprejeti na lokalni ravni, da bi spodbudili obstoječe sisteme nacionalnega učenja na delovnem mestu (WBL).

Naslednje NEW VET usposabljanje Hotspot bo organiziral projektni partner IHK-Projektgesellschaft mbH 28. januarja ter 4. in 9. februarja 2021 prek spleta.