• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

Παρουσίαση των λύσεων και ιδεών στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων

Στο πλαίσιο του έργου NEW VET και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020, η τελευταία μέρα της πενταήμερης εκδήλωσης Heckathon για πράσινες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο των Πράγματων (ΙοΤ) διοργανώθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 στη School Centre Nova Gorica, όπου τέσσερις ομάδες προετοίμασαν μια τρίλεπτη παρουσίαση μπροστά σε μια τετραμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων. 

Καλύτερη ομάδα αναδείχθηκε η «Green me», η οποία απάντησε στην πρόκληση που  τέθηκε από την εταιρεία Business Solutions σχετικά με τα απορρίμματα που παράγονται από τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα. Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολυάριθμα: αύξηση των παράνομων χωματερών, ρύπανση στους δρόμους και δημόσιους χώρους, ρύπανση της υπαίθρου, με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση του δημοτικού συστήματος συλλογής αποβλήτων, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έλλειψη κατανόησης των τουριστών σχετικά με τη διαδικασία διαλογής απορριμμάτων. 

Η ομάδα “Green me”, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του καθηγητή πληροφορικής Edi Medvešček, απαρτίζεται από μαθητές Δευτεροβάθμιας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών της Nova Gorica. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές είναι οι: Aljaž Starc, Miha Mirt και Matej Bunc, και ο μαθητής από τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Σχολή της  Nova Gorica: Tjaž Valentinčič. Οι τέσσερις μαθητές παρουσίασαν με επιτυχία τη λύση τους. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020. 

Όλες οι ιδέες που υποβλήθηκαν ήταν εξαιρετικές και είμαστε πολύ υπερήφανοι και υπερήφανες για τους συμμετέχοντες και τους μέντορές τους. Το συνολικό ταξίδι και η εμπειρία που όλοι αποκόμισαν την προηγούμενη εβδομάδα είναι το μεγαλύτερο βραβείο.