• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

5η Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής, Αθήνα

Η 5η συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής NEW VET πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 23 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την ReadLab με τη φυσική παρουσία όλων των εταίρων.

Η πρώτη ημέρα της συνάντησης επικεντρώθηκε τόσο στην πρόοδο και στα παραδοτέα του έργου, όσο και στις δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής. Οι εταίροι συζήτησαν τις αποκλίσεις που έχουν προκύψει και πώς σκοπεύουν να οριστικοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς δραστηριότητες και τα παραδοτέα.

Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στους επόμενους 6 μήνες υλοποίησης του έργου και στις εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσουν οι εταίροι μέχρι τον τελευταίο μήνα του έργου (Απρίλιος 2022).

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της συνάντησης του έργου, η ReadLab διοργάνωσε επίσης το NEW VET Networking Café. Λόγω των περιορισμών και των κανονισμών της πανδημίας, η εκδήλωση αυτή διεξήχθη σε υβριδική μορφή, συνδυάζοντας τη φυσική παρουσία των ευρωπαίων εταίρων με την ηλεκτρονική συμμετοχή των εθνικών προσκεκλημένων. Η ReadLab προσκάλεσε Έλληνες φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), του συστήματος μάθησης με βάση την εργασία (WBL) και φορείς της αγοράς εργασίας. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για τους εταίρους του έργου να αλληλεπιδράσουν με τους ενδιαφερόμενους φορείς και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες μαζί τους, ενώ παράλληλα έθεσαν και ερωτήσεις.

Η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στη Nova Gorica της Σλοβενίας από τις 14 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2021.