• Ελληνικά
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Slovenščina
  • Deutsch

3η Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής

Η 3η Συνάντηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής του έργου NEW VET πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 διαδικτυακά, εξαιτίας των ταξιδιωτικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας COVID-19.

Οι εταίροι του έργου NEW VET συζήτησαν σχετικά με τα επόμενα βήματα συντονισμού και υλοποίησης του έργου. Οι συντονιστές του κάθε πακέτου εργασίας ενημέρωσαν τους υπόλοιπους εταίρους για την πρόοδο των εργασιών καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας.

Οι καθυστερήσεις λόγω του COVID-19 κυριάρχησαν στη συζήτηση μεταξύ των εταίρων. Οι εταίροι εξέφρασαν τις θέσεις και απόψεις τους σχετικά με τις αναβολές των δράσεων και πρότειναν εναλλακτικές και λύσεις για την επερχόμενη περίοδο υλοποίησης του έργου.

Επίσης, οι εταίροι συζήτησαν στρατηγικές αποτελεσματικής διάχυσης του διαγωνισμού «Μοιράσου την ιστορία σου 2020» για την προσέλκυση περισσότερων συμμετεχόντων