Επικοινωνία

Συντονιστής του έργου

IAL – INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO MARCHE srl – Impresa Sociale

Διαχειρίστρια έργου: Norma Castro

Email: norma.castro@ialmarche.it